Les ITV’s han canviat: les seves estacions (més modernes, àmplies i adaptades a les noves tecnologies i al món online), i el seu funcionament (major rigor en la normativa d’inspeccions). L’única cosa que roman inamovible són els principis amb què va néixer i que són el seu ADN: seguretat viària i preservar el medi ambient.

“Les dades indiquen que anem pel bon camí, però encara en tenim molt per recórrer. La ITV salva vides, però podrien ser-ne més. Les últimes dades que disposem és que circulen més d’un 20% sense la inspecció en regla, el que suposa al voltant de sis milions de vehicles a les carreteres. Des d’AECA-ITV estem treballant per reduir aquestes xifres i arribar a l’objectiu d’Accidents Zero “, comenta amb preocupació Alejandro Pastor, vicepresident tècnic d’AECA-ITV.

La seva àmplia experiència en el sector (és també director de zona d’Applus Iteuve) el converteix en testimoni excepcional d’un servei que s’ha guanyat el respecte i a què ja molts qualifiquen de bé públic. “I proper”, apunta Pastor.

-Passar la ITV segueix sent una experiència per a alguns ‘traumàtica’. No obstant això, des de les estacions s’ha facilitat molt la feina (cites prèvies, avís als clients, elecció d’estació …)

Des dels seus inicis a la dècada dels vuitanta fins a l’actualitat no s’ha deixat d’innovar per fer de la ITV una experiència més propera, per exemple, la lliure elecció d’estació per l’usuari, sistemes de concertació de cita prèvia (presencial, telefònica i online), pagament anticipat via online, avís de pròxima inspecció, presència a les xarxes socials, amplis canals de comunicació amb les estacions ITV (presencial, telefònica, Facebook, Twitter, ….) per a qualsevol tipus de consulta. Tot això encaminat a acostar més el servei al client i deixar de ser una experiència “traumàtica”.

-Com s’han adaptat les ITV’s a la nova normativa? Quins canvis han hagut de fer?

En els seus inicis les estacions comptaven amb un fossà i un equip per mesurar la força de frenada. A mesura que ha anat evolucionant en el món de l’automòbil, en paral·lel, s’ha evolucionat en les ITV passant a inspeccionar més de 500 punts del vehicle i incorporant nous equips d’inspecció com analitzadors de gasos, opacímetres, velocímetres, sonòmetres, lectors OBD, càmeres …

-L’equip de lectura de sistema de diagnòstic a bord (OBD) ha suposat un esforç important per les estacions d’ITV.

Efectivament, ha suposat l’adquisició de nous equips d’inspecció, l’adaptació dels processos i la contractació de més personal. Tot això en menys d’un any i a totes les estacions ITV, amb la formació corresponent dels inspectors. És un gran esforç per part de el sector i sempre buscant el menor impacte en el client.

-En aquesta línia de canvis, els sistemes ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), dissenyats per garantir la seguretat i confort en la conducció, suposaran un canvi molt important per al fabricant i per al conductor, però també per a les ITV’s. Com serà aquesta revisió? Cal tenir en compte que el cotxe nou d’avui serà vell demà.

Aquests sistemes ja els equipen els vehicles actuals i el nou Reglament Europeu que entra en vigor el proper 20 de maig obliga els fabricants a subministrar informació d’aquests sistemes a través de la interfície electrònica de el vehicle. Des de les ITV’s estem treballant en com verificar aquests sistemes mitjançant la comunicació electrònica amb el vehicle. El futur ens porta cap a la ITV electrònica.

-Dèiem abans que el servei d’inspecció tècnica de vehicles s’ha guanyat el respecte (cada vegada són menys les persones que ho veuen com una taxa) i en part es deu a la professionalització i rigor dels seus inspectors. Com es forma un inspector de Ia ITV?

Els inspectors han de tenir com a mínim la titulació de grau superior en automoció o similar i a més realitzar un curs de formació específica en ITV no inferior a les 120 hores.

-Hi ha demanda?

En el cas d’Espanya el parc de vehicles creix cada any, el que implica una major demanda per part de les estacions ITV d’aquest tipus de professional.

-També s’advoca per la independència. Quines garanties compte el client que això és així?

Una característica que identifica les ITV és la seva independència total amb els fabricants i mantenidors de vehicles, d’aquesta manera podem inspeccionar per assegurar que compleixen amb les normes de seguretat viària i mediambientals.

vamos por el buen camino

-Quants llocs de treball generen les ITV?

La xifra és important. Parlem d’unes 7.000 persones que fem la nostra feina de manera professional i seriosa en les 85 entitats d’AECA-ITV, 456 centres i 1.233 línies d’inspecció. A l’any es realitzen més de 20,7 milions inspeccions tècniques als vehicles.

-Hem començat aquesta entrevista parlant de les altes taxes d’absentisme. Conductors que no passen la inspecció rigorosa que correspon, posant en perill la seva vida i la dels altres conductors.

AECA-ITV es posarà en marxa una campanya contra l’absentisme. Una campanya en què cal la col·laboració de tots els organismes: DGT, asseguradores, fabricants. Tots estem implicats d’una o altra manera. Treballarem en dues línies, d’una banda l’educació i formació ja que la ITV és l’eina que té l’Administració per assegurar que els vehicles compleixen les normes de seguretat viària i mediambiental. I d’altra banda, cal transmetre el missatge que la ITV et salvarà la vida i has de passar-la perquè a més de la possible sanció, l’assegurança en cas de sinistre no et cobreix.

Campanyes de conscienciació

La campanya #SomosITV (o com salvar vides a cop de mòbil que realitzen els propis treballadors de les entitats associades a AECA-ITV) o #NoSinITV són part d’aquest treball. Alejandro Pastor ho sap en un any que ve ple de reptes: a partir del proper 20 de maig de 2020, la Unió Europea obligarà els fabricants a facilitar les dades tècniques necessàries per realitzar la inspecció dels vehicles fabricats des del 20 de maig a endavant; fins ara, aquesta informació no era accessible. Els fabricants hauran de facilitar-la en un termini màxim de sis mesos després de la matriculació, i d’una manera clara i estructurada.

“La col·laboració és cada vegada més gran i estem obligats a fer-ho, ja que nosaltres som els responsables de comprovar que els vehicles compleixen amb les normes de seguretat viària i mediambientals. Necessitem conèixer què tenen els vehicles i aquí és on el fabricant ha de donar-nos aquesta informació “, insisteix Alejandro Pastor. L’objectiu Accidents Zero està cada vegada més a prop.