La baixa temporal del vehicle tindrà una durada màxima d'un any
7077
post-template-default,single,single-post,postid-7077,single-format-standard,bridge-core-2.7.2,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-25.7,qode-theme-bridge,qode-wpml-enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive
 

La baixa temporal del vehicle tindrà una durada màxima d’un any

Baja temporal

La baixa temporal del vehicle tindrà una durada màxima d’un any

Des d’Applus+ informem que el Butlletí Oficial de l’estat va publicar el 14 d’abril el Reial Decret 265/2021, de 13 abril, sobre els vehicles a la fi de la seva vida útil i pel qual es modifica el Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre.

Fins ara, no hi havia límit temporal per a la baixa temporal del vehicle i aquesta mesura servirà per evitar l’ús abusiu de la baixa temporal que alguns tallers realitzaven amb l’objectiu d’evadir l’obligació de portar un vehicle a un Centre Autoritzat de Tractament a la fi de seva vida útil. De fet, des de l’any 2004 s’han duplicat aquest tipus de baixes, passant de 60.982 a les 132.459 el 2019.

 

Quines són les novetats en la baixa temporal de vehicles?

Entre les principals novetats que inclou el document s’ha establert un límit temporal d’1 any des de la data de sol·licitud de l’esmentada baixa temporal. Passat aquest termini, si no s’ha sol·licitat la pròrroga d’aquesta, automàticament, el vehicle tornarà a estar en situació activa, generant les obligacions administratives i fiscals que correspongui, com ara l’impost de vehicles de tracció mecànica.

Una altra de les novetats que s’inclouen en aquest Reial Decret és l’obligació de superar una inspecció ITV a aquells vehicles que han estat declarats sinistre total per les companyies asseguradores i en què, després d’això, el titular pretengui continuar circulant amb ell o ser transferits a un altre titular. Aquesta inspecció ha superar-la amb data posterior a la declaració del sinistre.

També es preveu com a novetat la possibilitat d’anotar d’ofici la baixa definitiva dels vehicles, que no hagin estat assegurats o haver superat la ITV durant els últims deu anys. La norma també preveu la possibilitat que els centres autoritzats de tractament, prèvia autorització de la DGT, cedeixin els vehicles a la fi de la seva vida útil donats de baixa definitiva a institucions dedicades a la formació, investigació en automoció o per a treballs de protecció civil o simulacres.

D’altra banda, també es podrà sol·licitar, complint els requisits establerts, la rehabilitació dels vehicles històrics que prèviament hagin estat donats de baixa definitiva, sempre que s’acrediti que tenen un especial interès històric o singularitat.

Finalment, per ajudar els ciutadans a identificar els Centres Autoritzats de Tractament (CAT) dels tallers que no poden descontaminar o desballestar els vehicles, exhibiran una placa que els identifica. Des de 2013, aquesta placa estava regulada prevista via instrucció de DGT.

 

Podem sol·licitar un termini de baixa temporal?

Les pròrrogues del termini de baixa temporal es podran sol·licitar a la Prefectura de trànsit com a màxim 2 mesos abans de la data de finalització de la baixa temporal.

 

Què passa si és baixa del vehicle per trasllat a un altre país?

En el cas que es vulgui traslladar un vehicle a un altre país on hagi de ser matriculat, el titular o una altra persona que acrediti la seva propietat, una vegada comunicada la baixa del vehicle per exportació o trànsit comunitari, haurà de materialitzar la sortida de el vehicle d’Espanya en els següents 3 mesos des de l’anotació de la baixa en el registre de vehicles de la DGT. En el cas que es superin els tres mesos i hi hagi constància que el vehicle continua circulant a Espanya, es procedirà d’ofici a donar-li novament d’alta en el Registre General de Vehicles de la DGT.

A més, en el cas que els vehicles a exportar tinguin una antiguitat superior a quatre anys, des de la seva data de primera matriculació, o qualsevol vehicle que, després d’un accident o una altra causa, hagi patit un dany important que pugui afectar algun element de seguretat, s’exigirà que abans de ser donats de baixa definitiva per trasllat a un altre país, superin una inspecció tècnica per verificar que el vehicle que segueix complint els requisits per circular per les vies públiques i no es tracta de l’exportació de residus.

Es tracta aquest d’un primer pas per garantir la prohibició d’exportar a països tercers els vehicles que no compleixin els requisits de seguretat i ambientals.

Font: La DGT

Demana la teva cita prèvia itv a la nostra web

No oblidis subscriure’t a el nostre canal de Youtube!

No Comments

Post A Comment