Transportar càrrega mal col·locada dins del cotxe
4172
post-template-default,single,single-post,postid-4172,single-format-standard,bridge-core-2.7.2,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-25.7,qode-theme-bridge,qode-wpml-enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive
 

Conseqüències de transportar càrrega mal col·locada dins del cotxe

Conseqüències de transportar càrrega mal col·locada dins del cotxe

Portar la càrrega correctament en un vehicle és vital no només per a evitar sancions sinó també per a garantir la seguretat dels quals van a bord i de la resta de conductors. No obstant això, encara que s’hagi repetit l’important que és la seva correcta col·locació, els conductors no li presten la suficient atenció. Conseqüentment, ens trobem amb vehicles que circulen amb la càrrega posada de qualsevol manera, posant en risc la seva integritat física i la dels altres.

Colocación maletero

Transportar mobles

En el cas de circular amb mobles, és crucial intentar transportar-los en el maleter. En el cas que no càpiguen en el seu interior, haurem de col·locar-los d’una manera segura a l’interior del cotxe: amarrades i col·locades en una posició segura que, en cas de frenada o accident, no suposin un risc per a cap viatjant. Si decidim portar-los de qualsevol manera, les conseqüències podrien ser tràgiques. Desafortunadament, aquests casos són més comuns del que haurien de ser. Segons la Guàrdia Civil, són molts els vehicles interceptats amb càrregues d’alt volum i pes que es transporten a l’interior del cotxe sense cap mena de seguretat, posant en perill a tots els ocupants.

Article 14 del Reglament General de Circulació

Malgrat tot, concretem que portar mobles en el cotxe és legal sempre que es respecti la normativa de la DGT per a portar-los.  Podem acudir a l’article 14 del Reglament General de Circulació per a comprendre i recordar què està permès i de quina manera. Refrescant ràpidament:

Càrrega transportada a l’interior

La càrrega transportada en un vehicle ha d’estar subjecta per una protecció o un artefacte que eviti la caiguda total o parcial i el desplaçament perillós dels objectes. De la mateixa manera, no poden desestabilitzar l’equilibri del vehicle, ni produir soroll, ni pols ni altres molèsties que puguin danyar als propis ocupants del vehicle o a altres viatjants de la via.

 

Càrrega transportada en l’exterior

En el cas de portar-la en l’exterior del vehicle, en cap concepte poden ocultar els dispositius d’enllumenat o de senyalització lluminosa, plaques o distintius obligatoris i advertiments manuals dels seus conductors.

 

Maleter

És important que la càrrega d’un vehicle vagi sempre en el maleter, la correcta col·locació d’aquesta en l’espai del compartiment posterior és molt important. De fet, existeixen trucs per a carregar-ho. Sempre respectant la safata encara que podem també contemplar la possibilitat de sobrepassar aquesta altura, això sí, sense impedir la visibilitat posterior del conductor. Sobretot, cap objecte ha de quedar-se solt ja que en cas d’accident o detenció brusca es pot convertir en un projectil perillós.

Col·locació

El més pesat (sense necessitat de ser els més grans) han de posar-se en el fons del maleter, el més prop de l’eix per a mantenir el centre de gravetat el més baix possible. Així, millorarem l’estabilitat del cotxe. La resta d’objectes han de col·locar-se de tal manera que quedin immòbils durant tot el viatge. Per a això, podem utilitzar una xarxa o polps elàstics.

carga cofre

Cofre en el sostre

En cas de falta d’espai, podem col·locar una baca que ens serveixi de segon maleter. Hem de garantir la seva estabilitat i assegurar-nos que compleix la normativa al circular amb ella.  Segons el reglament: per a tot vehicle no destinat exclusivament al transport de mercaderies solament podrà sobresortir de la projecció en planta del vehicle per darrere fins a un 10%. En el cas que fos indivisible, un 15%. Sense oblidar-nos de col·locar el senyal V-20 per a indicar a la resta de viatgers de la via.

Són molts els clubs automobilístics i les institucions que alerten d’aquest perill i la conscienciació que fa falta per a aconseguir que circulem amb la càrrega ben col·locada i subjecta i poder així evitar conseqüències terribles.

 Font: La Vanguardia

No Comments

Post A Comment